Vad är Human Capital Management?

Vad innebär begreppet Human Capital Management?

Begreppet Human Capital Management (HCM) omfattar alla rutiner och processer som är kopplade till personalhanteringen inom en organisation –verksamhetens chefer ansvarar för att ange en tydlig inriktning, klargöra ansvarsförhållanden, följa upp och backa upp medarbetarna genom kompetensutveckling och stöd så att verksamhetens mål kan uppnås.

Human Capital Management är överordnat Talent Management. En organisation kan inte fungera utan någon form av HR-system som ger stöd till och effektiviserar de processer och områden som omfattas av HCM.

För att kunna kalla sig en fullvärdig leverantör av Human Capital Management software ska man kunna leverera IT-stöd till följande områden:

  1. HR Masterdata
  2. Onboarding
  3. Performance Management
  4. Position Control
  5. Global capabilities
  6. Planering av efterträdare
  7. Lönereglering och ersättning
  8. Analytics
  9. Talent Management

Moderna leverantörer av HR-program levererar molnbaserade tjänster eller Cloud som det ofta brukar kallas. Med molnbaserade lösningar slipper HR-chefen besväret med uppgraderingar.

Den som är leverantör av HR-Cloud sköter detta och kunden har på så sätt alltid tillgång till det senaste och bästa utan att behöva bekymra sig om det. Molnbaserade lösningar är alltså ett mycket attraktivt alternativ, såväl ekonomiskt som driftsmässigt.

CatalystOne

CatalystOne, 13 juni 2017