Guide för nya HR-chefer – del 2: Årshjul för HR

Precis som inom organisationer är inget årshjul för HR den andra lik. Om du är organisationens första HR-chef behöver du förmodligen upprätta och implementera vissa rutiner. Men var börjar man?

Guide-to-new-HR-Managers-part-2

Lönerevision och medarbetarsamtal är rutiner som varje organisation, på det ena eller andra sättet, vanligen har på plats. ”Börja med dem,” rekommenderar Camilla Hydén Karlsson, CatalystOnes VP People & Culture. 

När de grundläggande rutinerna är på plats kan du införa andra rutiner som stödjer organisationens ambitioner och behov. Om medarbetarsamtalen har varit den enda rutinmässiga uppföljningen av de enskilda medarbetarna kan det rekommenderas att införa mer regelbundna och kortare uppföljningar av medarbetarnas arbetsinsatser. ”Statussamtal”, ”One-on-Ones” eller ”Check-ins” – namnen är många, och dessa är viktiga tillfällen för kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare. Huvudsyftet med dessa dialoger är att, förutom kontinuerlig feedback både från medarbetare och chef, utvärdera befintliga utvecklingsmål och målsättningar. Eftersom vi lever en i snabbt föränderlig miljö är behovet av uppdateringar av såväl målsättningar som utvecklingsåtgärder stort för att säkerställa engagemang och resultat under verksamhetsåret. Övriga uppföljningar handlar om mer informella möten och feedback från kollegor.

Medarbetarundersökningar är en annan process som ingår som en del av årshjulet hos de flesta organisationer. Det är ett utmärkt sätt att skaffa sig värdefull kunskap om potentiella utmaningar, ledarstrategier och rutiner inom din organisation. När du funderar över när under året medarbetarundersökningen ska genomföras bör du tänka på att undersökningsresultaten behöver bearbetas och att slutsatserna ska översättas till genomförbara utvecklingsmål. Därför är det lämpligt att göra medarbetarundersökningarna i rimlig tid innan det årliga utvecklingssamtalet, förslagsvis 2-3 månader innan. En årlig medarbetarundersökning är dock oftast inte tillräckligt för att på daglig basis få grepp om medarbetarnas engagemang. En rekommendation är därför att införa mer frekventa, kortare, undersökningar under året, sk. Puls-mätningar”, förklarar Camilla.

För att säkerställa att organisationen har de kompetenser som krävs även i framtiden behöver du en rutin för kompetensutveckling. Vilka utvecklingsprocesser och erbjudanden kan organisationen erbjuda och vad bör ligga på den enskilda medarbetarens initiativ?

När du ska lägga upp din plan för året är första steget är att fastställa HR-årshjulet. Glöm inte att du också måste implementera dessa processer och bistå organisationen med de verktyg som behövs. Det är viktigt och nödvändigt att du gör prioriteringar, och om du tycker att din att-göra-lista börjar bli lite väl lång kan det vara en god idé att följa Camillas råd: ”Sätt dina ambitioner på en rimlig nivå. Du måste inte omedelbart få allt på plats.”

Funderar du på att digitalisera HR? ”Först och främst behöver du ha ditt HR-årshjul på plats. Först då kan du digitalisera dess processer”, säger Camilla.

Missade du första avsnittet? Du hittar det här!

Är det dags att köpa in ett HR-system? Ladda ner vår handbok som innehåller allt du behöver veta när du ska investera i ett HR-system.

New call-to-action
Micaela Tärnhamn

Micaela Tärnhamn, 12 december 2017

Micaela Tärnhamn har en stor nyfikenhet och intresse av frågor relaterade till modernt ledarskap och är genom sin roll som marknadschef i CatalystOne Sverige väl insatt i frågor kring Talent & Performance management, strategisk HR och HR system.