Funn introducerar kompetenslösning från CatalystOne

Införsäljning av kompetenta medarbetare till projekt är kärnan i Funns verksamhet. CatalystOne systemstöd gör det enkelt för Funn att finna rätt medarbetare med rätt kompetens.

funn-blog-img

IT-företaget Funn har kunder över hela landet, och är ett av Nord-Norges största företag inom centraliserade datatjänster, systemförsäljning och systemutveckling. En stor del av verksamheten handlar om att sälja in medarbetarnas specialistkompetens i olika projekt och uppgifter.

Funn växer och har idag 75 anställda i Narvik, Bodø, Harstad, Sortland, Finnsnes, Oslo och Svalbard. De börjar nu att använda kompetenslösningar från CatalystOne, med syfte att kartlägga vem som kan vad i företaget så att det blir enkelt att hitta medarbetare med relevant kompetens, planera utbildningsåtgärder för enskilda medarbetare och ta ut anpassade kompetensprofiler och CVs på konsulter som ska ingå i projekt.

Funn ville ha ett system som gör det enkelt att hitta den medarbetare som är bäst lämpad att lösa en uppgift, samt kunna få överblick över eventuell bristande kompetens i koncernen. Denna tillämpning är också avsedd att få den enskilda medarbetaren att känna sig sedd och inkluderad, säger Lars Ivar Simonsen VD Discovery AS.

CatalystOne

CatalystOne, 20 september 2016