NIRAS går til CatalystOne for å strømlinjeforme sine globale HR-prosesser

Det ingeniørbaserte rådgivningsselskapet NIRAS skal implementere et skybasert HR-system for å optimalisere HR-prosessene som omfatter alle faser i medarbeidernes livssyklus.

Niras-HR-system-3-1024x476

NIRAS er en internasjonal rådgivende ingeniørbedriften med 2200 medarbeidere på tvers av 21 land og med hovedkontor i Allerød i Danmark. Selskapet har startet på en reise for å forbedre sine HR-prosesser og valgte CatalystOne som en langsiktig samarbeidspartner innen Human Capital Management (HCM). CatalystOne vil levere en sofistikert og brukervennlig HCM-plattform som effektiviserer HR-prosessene og muliggjør selvbetjening for medarbeidere og ledere.

– Å være et «next-generation» konsulentselskap krever at vi har de beste verktøyene og prosesser for å styre, engasjere og utvikle våre medarbeidere. Med CatalystOne kan vi styre medarbeidernes livssyklus i ett system. Dette reduserer tid brukt på administrasjon og forbedrer flyten av HR-data vesentlig, konkluderer NIRAS-teamet som består av Line Christiansen, Senior Business Partner, Claus Birkholm, IT Development Manager og Heidi Berg Frederiksen, IT Business Partner.
– Samsvar med persondataforordningen (GDPR) var et viktig krav for oss, og derfor er vi glade for at CatalystOne oppfyller alle lovkravene for sikker håndtering av HR-data.”

CatalystOne skal levere en komplett HCM-pakke som understøtter NIRAS sine globale HR-prosesser. Systemet vil optimalisere og effektivisere HR-prosesser som rekruttering og onboarding, HR masterdata, kompensasjonsstyring, kompetansehåndtering og performance management. Dessuten vil systemet integreres med eksisterende systemer, som lønnssystemet og Active Directory.

CatalystOne

CatalystOne, 16. januar 2018