Guide til nye HR-ledere, del 2: Årshjulet

Årshjulene i HR er like forskjellige som ulike organisasjoner. Hvis du er bedriftens første HR-leder, er det mest sannsynlig opp til deg å utforme og implementere prosessene. Så hvor begynner du?

Guide til nye HR-ledere - Den årlige HR-syklusen.jpg

«De fleste bedrifter har allerede rutiner for lønnsregulering og medarbeidersamtaler. Start med disse», anbefaler CatalystOnes VP People & Culture, Camilla Hydén Karlsson.

Så snart det grunnleggende er på plass, kan du begynne å introdusere andre prosesser som understøtter bedriftens ambisjoner og behov. Hvis medarbeidersamtaler har vært den eneste regelmessige oppfølgingen av hver enkelt ansatt, bør du vurdere et skifte mot mer kontinuerlig oppfølging. Kall det statussamtaler, en-til-en-samtaler eller check-ins – det viktigste er å skape kontaktpunkter mellom ledere og medarbeidere og sørge for en løpende evaluering av utviklingsmål og andre gjeldende målsettinger. For å holde tritt med et hyppige endringer og sørge for effektivitet og høyt engasjement året gjennom, er det ofte behov for å oppdatere både målsettinger og personlige utviklingsaktiviteter. Andre, mindre omfattende former for oppfølging, kan være uformelle samtaler, og tilbakemeldinger fra kolleger.

Mange bedrifter gjennomfører også en medarbeiderundersøkelse som del av årshjulet. Dette er en effektiv metode for å få innsikt i eventuelle utfordringer ved bedriftens ledelsesstrategier og rutiner. Når du planlegger hvor i den årlige HR-syklusen du skal plassere medarbeiderundersøkelsen, må du huske på at det kan være tidkrevende å behandle funnene og gjøre dem om til konkrete handlingsplaner. Med andre ord kan det være lurt å legge undersøkelsen i god tid før medarbeidersamtalene, for eksempel to til tre måneder i forkant. En årlig medarbeiderundersøkelse er imidlertid sjelden nok til å forstå den ansattes engasjement på daglig basis. «Derfor anbefales det å gjennomføre flere og mindre omfattende undersøkelser i løpet av året, såkalte pulsundersøkelser», opplyser Camilla.

For å sikre bedriften den kompetansen du vil trenge i fremtiden, må du etablere en prosess for kompetanseutvikling. Hvilke utviklingsprosesser og tilbud kan bedriften stå for, og hva bør den ansatte selv ta ansvar for?

Å utarbeide årshjulet er første trinn i planen din – ikke glem at du også må implementere disse prosessene og gi ledere og ansatte verktøyene de trenger for å gjennomføre. Nøkkelen for å komme i mål er å prioritere, men Camilla har et tips til når du føler at to-do-listen bare blir lengre og lengre: «Legg ambisjonene dine på et fornuftig nivå. Du trenger ikke å endre alt på en gang.»

Vurderer du å digitalisere? «Du må først få på plass årshjulet. Først da kan du digitalisere den», sier Camilla.

 

Dette er den andre delen av bloggserien vår, som veileder nye HR-ledere i ulike deler av jobben deres. Hvis du gikk glipp av det første innlegget, finner du det her:
  1. «Grunnleggende administrative "must haves"» forklarer hvordan man skal prioritere de administrative oppgavene som venter alle som etablerer en HR-funksjon i en organisasjon.

Neste kapittel i guiden vår for nye HR-ledere tar for seg kultur. Følg med!

HR Master Data e-bok
CatalystOne

CatalystOne, 14. desember 2017