Asplan Viak – øker salgsmulighetene med proffe CVer

Profesjonell presentasjon av kompetanse = økte forretningsmuligheter

Asplan-ViakAsplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. “Vi lever av å selge kompetanse. Derfor er det avgjørende at vi kan presentere kompetansen på en profesjonell måte. Konsistente og oppdaterte CVer vil forsterke våre forretningsmuligheter fremover”, sier HR-direktør Vibeke Rørvik i Asplan Viak.

Utfordringer med dagens CV-løsning
I dagens CV-løsning er det ikke stilt felles krav til innhold og layout. Ofte er det behov for omfattende redigering I forbindelse med tilbudsprosesser. Unødvendig ressursbruk og høyt arbeidspress mot deadline er resultatet.

Forventede forbedringer
Den nye CV-løsningen, som baserer seg på selvbetjening, vil øke eierskapet blant de ansatte i alle fagavdelingene i selskapet. «Med enhetlig struktur og god søkbarhet ser vi frem til å forenkle og effektivisere våre tilbudsprosesser. Profesjonell presentasjon av CVer inneholdende relevant kompetanse vil øke våre muligheter for å lykkes», sier Rørvik.

Utvidelse av eksisterende CatalystOne-løsning
«Fra tidligere benytter vi CatalystOne for å støtte vår medarbeidersamtaleprosess og til medarbeiderundersøkelser. Det var derfor naturlig å utvide løsningen til å dekke våre behov for kompetansekartlegging», avslutter Vibeke Rørvik.

Vibeke_Rorvik-300x300

Vi lever av å selge kompetanse. Derfor er det avgjørende at vi kan presentere kompetansen på en profesjonell måte. Konsistente og oppdaterte CVer vil forsterke våre forretningsmuligheter fremover.

Vibeke Rørvik, HR-direktør i Asplan Viak.

Om Asplan Viak
Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet.

CatalystOne

CatalystOne, 31. mars 2016