5 tegn på at din organisasjon trenger et HR-masterdatasystem

HR-avdelingen bruker mye tid på manuell administrasjon av medarbeidersamtaler. Derfor investerte dere i en digital løsning for å håndtere oppgaven. Å gjennomføre rekrutteringsprosesser er svært tidkrevende, så dere implementerer en rekrutteringsløsning. Høres dette kjent ut? Men hva med HR-masterdata?

HR masterdata 5 signs you need it.jpeg

HR-masterdata får ofte ikke den oppmerksomheten den fortjener. Bare rundt 20% av virksomheter har et dedikert system for håndtering av HR-masterdata. Moderne Human Capital Management (HCM)-systemer inkluderer HR-masterdata, og ekspertene anbefaler at du starter digitaliseringsløpet for HR , med nettopp masterdata.

Siden HR-masterdata ikke er direkte tilknyttet en HR-prosess kan det være utfordrende å identifisere behovet for et slikt system. Men symptomene er der, og de er ikke vanskelig å finne.

Her er noen av de mest typiske situasjonene som taler for at dere har behov for en sentralisert løsning for registrering, lagring og vedlikehold av medarbeiderdata:

  1. Dere benytter Excel eller et lønnssystem for å oppbevare nøkkelinformasjon om ansatte, som for eksempel adresse, fødselsdato, tittel eller rolle i organisasjonen.
  2. Toppledelsen har behov for rapporter på HR-data som beslutningsstøtte, men det er utfordrende å generere rapporter med data fra forskjellige kilder, og datakvaliteten er ofte altfor dårlig.
  3. Det er ikke mulig i nåværende systemer å ta frem historiske data på den ansattes stillingshistorikk eller ledere.
  4. De ansatte har ikke noen selvbetjeningsløsning og er avhengige av å kontakte HR for å få tilgang til personlige HR-dokumenter, som ansettelseskontrakter, brev om lønnsjustering etc.
  5. Dere har ikke mulighet til å begrense tilgang til persondata eller spore hvem som til enhver tid har tilgang til sensitiv data. (Med andre ord, så er dere ikke i samsvar med den kommende Personvernforordningen GDPR.)

Hvis dere kjenner dere igjen i en eller flere av de ovennevnte situasjonene kan organisasjonen ha bruk for et sentralisert HR-masterdatasystem. Moderne HCM-systemer reduserer ikke bare papirarbeid, men automatiserer tidkrevende prosesser, frigjør tid for ledere og medarbeidere, tilbyr selvbetjeningsløsninger, og viktigst av alt, sørger for sikker lagring av HR-data*.

I en moderne HR-funksjon er HR-masterdata ryggraden i effektive prosesser. Kvaliteten som oppnås gjennom et moderne system for håndtering av HR-masterdata vil påvirke organisasjonen langt utover HR. Last ned vår gratis e-bok for å lese mer om verdien av HR-masterdata.

*Innen mai 2018 må alle bedrifter ha systemer og rutiner som støtter sikker håndtering av ansattdata for å være i samsvar med den nye Personvernforordningen (GDPR).

Vil du vite mer om hvordan en HR-masterdata løsning kan hjelpe din organisasjon? Last ned vår gratis e-bok!

HR Master Data e-bok
Johanna Puustinen

Johanna Puustinen, 30. november 2017

Johanna is responsible for content at CatalystOne and loves sharing good customer stories industry trends and news from CatalystOne.