• You are here:
 • Home /
 • Aktuelt
 • You are here:
 • Home /
 • Aktuelt /
 • Mal for medarbeidersamtale

Aktuelt

At CatalystOne, leadership isn’t just about our product and its features. We endeavor to expand the state of the art when it comes to HR and Performance Management best-practices in the industry.

Mal for medarbeidersamtale

Two Businessmen Having Meeting Around Table In Modern OfficeTips til medarbeidersamtalemal

Det finnes ingen standardisert måte eller fasit å ha en medarbeidersamtale på, men skjemaet som normalt utarbeides av HR er ment å være et hjelpemiddel for å skape systematikk og struktur i samtalen.

Skjemaet bidrar også til å sikre en standard i virksomheten. Det betyr ikke at de samme skjemaene skal brukes for alle.  Her vil behovene være ulike avhengig av nivå og rolle og det kan være naturlig å operere med varianter av virksomhetens skjema.

I CatalystOne har vi jobbet med å veilede skandinaviske virksomheter med medarbeidersamtaler i mange år og det er noen viktige trekk og trender vi gjerne deler med deg.

8 fellesnevnere i skjema eller mal for medarbeidersamtale

 1. spørsmål om hva som driver medarbeiders engasjement
 2. stillingsbeskrivelse – avklaringer av rollen, ansvar og myndighet
 3. oppsummere og vurdere forrige periodes mål
 4. tydelige mål og leveranser for neste periode
 5. kompetanse; hva kan jeg og hva må jeg lære for å fylle rollen
 6. karriere – hva må jeg lære, vise, prestere for å komme til neste nivå?
 7. verdier og atferd – den atferd virksomheten vil forsterke
 8. avklare medarbeiders mobilitet, ambisjoner og risiko for å slutte i bedriften
 9. hva er medarbeiders styrker og utfordringer


Alternativet, som er manuelt arbeid, er uoverkommelig med mindre virksomheten er veldig liten. Systematikk og digitale verktøy er helt nødvendig.Disse punktene benyttes av mange selskaper som er kjent for å ligge langt fremme innen både HR og ledelse. Ikke alt passer for alle, men gjennomgående er behovet for å være tydelige, avklare forventninger, gi tilbakemelding og anerkjennelse. Viktigst i arbeidet med medarbeiderutvikling er etablering av gode prosesser, utvikling av ledere, god intern kommunikasjon, kompetanse og ikke minst digital støtte for å få alt dette til. Uten HR-system kan man ikke drive god og effektiv ledelse- og medarbeiderutvikling.

 

Catalystone.com

Skrevet av Catalystone.com

Related posts