Gratis E-bok:

En guide till Continuous Performance Management

Granskning av traditionell performance management i kombination med förändrade förväntningar hos den moderna arbetskraften gällande feedback och utveckling har lett till en rad förändringar på området. Resultatet är Continuous Performance Management.

Den här e-boken ger dig insikt i:

  • Vad är continuous performance management?
  • Utmaningar med traditionell performance management
  • Fördelar med continuous performance management
  • Att välja leverantör av mjukvara

Fyll i formuläret för att ladda ned din e-bok:

Ett av de hetaste ämnena inom HR just nu

Continuous Performance Management är ett av de hetaste ämnena inom HR just nu för att det revolutionerar sättet företag bedömer och utvecklar sina anställda.

Deloitte's 2017 undersökning i Human Capital Trends

Deloitte’s undersökning Human Capital Trends 2017 visar att så stor del som 79 % av företagsledarna anger förändring av performance management som ett högprioriterat område.

Skapar en effektivare organisation 

När continuous performance management tillämpas på ett bra sätt kan man se en positiv effekt på såväl kultur, engagemang och prestation, med ökad effektivitet som resultat.

Ladda ner e-boken idag och se hur ni kan arbeta mer effektivt med performance management!

en-guide-till-continuous-performance-management.png

Vem bör läsa e-boken?

HR-chefer, HR processägare, ledningsgrupper, alla som är intresserade av att lära sig mer om continuous performance management.

vad-ar-continuous-performance-management.png

Ökad effektivitet hos medarbetare

Varje enskild organisation, oavsett bransch, kultur, storlek eller ålder, förlitar sig på personalstyrkans effektivitet och, i slutändan, lönsamhet.

fordelar-med-continuous-performance-management.png

Fördelar med arbetsmodellen

Styrkan med continuous performance management ligger i de mervärden som skapas i jämförelse med mer traditionella metoder.

Boka demo