SATS ELIXIA valgte CatalystOne som leverandør af sit nye HRM-system

sats-elixia-blog-img
Knut Sandvold, HR Direktør i SATS ELIXIA og Magne Tveter, CatalystOne Solutions

ATS ELIXIA er Nordens største træningscenter kæde med ca. 7500 ansatte og 160 træningscentre. Selskabet er et resultat af fusionen mellom SATS og ELIXIA i 2014. Integrationsprocessen er allerede gennemført, og nu skal der etableres et fælles HRM-system fra CatalystOne for at standardisere og effektivisere.

– På lang sigt ser vi mange muligheder og har høje ambitioner med vores nye HRM-system fra CatalystOne, siger HR-direktør Knut Sandvold fra SATS ELIXIA. – På kort sigt tager vi fat i de områder vi oplever som vigtigst og som giver umiddelbar effekt.

Det vigtigste er at etablere en ny løsning for HR-Masterdata som skal sikre høj datakvalitet, effektive arbejdsprocesser specielt for centerlederne, automatiseret dataoverførsel i mellem forskellige systemer og gode rapporterings-/analysemuligheder. Derefter skal SATS ELIXIA Academy, som arrangerer hundredvis af interne kurser hvert år, have en løsning for kursusadministration. I tillæg skal medarbejdernes kompetencer kortlægges og de personlige træneres kompetenceprofiler skal lægges ud på SATS ELIXIAs hjemmesider for at forbedre tilbuddet til kunderne.

På længere sigt er tanken at inkludere understøttelse af flere ledelsesprocesser, f.eks. medarbejder- og udviklingssamtaler og medarbejderundersøgelser.

– I tillæg til at finde en egnet funktionel og teknisk løsning ønskede vi at indgå i et samarbejde med en leverandør som er lokal, fleksibel, tilgængelig og som lytter til vores ønsker. Dette fandt vi i CatalystOne Solutions, siger Knut Sandvold.

CatalystOne

CatalystOne, 15 november 2016